Welkom bij de "Vrienden van het WoZoCo" te Diepenhei

 

VAN HARTE WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE "STICHTING VRIENDEN VAN HET WOZOCO".

Even voorstellen: Wie zijn wij?

De Stichting wil door middel van bijdragen, voorzieningen of activiteiten, het algemeen woon- en leefgenot van senioren in Diepenheim bevorderen.

 Wat kunt U op deze website van ons vinden?

  • Bestuur. Hier vindt u de gegevens over de organisatie, het secretariaat en de namen van de bestuursleden en wie doet wat.
  • Beleidsplan. In dit hoofdstuk leest u wat onze doelstelling is en het daaruit voort vloeiende beleidsplan.
  • Verslaglegging. Wat voor activiteiten hebben we het afgelopen jaar gedaan en hoe ging het financieel.
  • Actualiteit. Hier laten we zien waar we mee bezig zijn.
  • Links. Interessante websites van andere organisaties.

 

De Stichting Vrienden van het WoZoCo is opgericht op 7 april 2005 en is gevestigd te Diepenheim, gemeente Hof van Twente.